Releasefest för Karlsbad!

Releasefest för boken Karlsbad!
Jag är så glad över att den här boken äntligen finns. Det vill jag fira med er! Det blir musik och poesi. Det finns en bar. Det kommer finnas böcker!

LÄSNINGAR
Hanna Rajs
Jerker Karlsson
Lizette Romero Niknami
Minus Miele
Channa Riedel
MUSIK
Konrad Agnas
Milton Öhrström
Olle Vikström
Viktor Skokic
Channa Riedel
*
Nu ska jag sova
Nu ska jag sova
Nu ska jag sova
men först ska
hundra år av oförrätter
redas ut

Channa Riedels poesidebut är ett försök att skriva en familjehistoria, när släkttrådar klippts av eller spunnits i oregerliga riktningar. Boken utgår från hennes sudettysk-judiska familjs flykt från Karlsbad under andra världskriget, och frågar sig hur denna bakgrund generationer ännu präglar den tid där diktjaget befinner sig. Här finns vittnesprotokoll, oupphörligt pratande fastrar, inventarielistor över föremål som skickats till Sverige i efterhand – som ett otympligt bord de efterlevande inte förmår göra sig av med –, brev som skrivits till myndigheter i det nya landet, dikter som tar avstamp i den judiska traditionen, prosatexter och bedrägligt redovisande avsnitt. Karlsbad är ett fascinerande verk som för läsaren åt ständigt nya håll.

Tid: 6 september 2023 kl 18.00
Plats: Reimersholme hotel

Karlsbad släpps den 24 augusti
Omslag av Sara Acedo