En hotellhistoria
En hotellhistoria

Kaspar håller på med en text hit…

Kvarterets historia:

I 100 års tid tillhörde vår tomt en spritfabrik, Reymersholms Spritförädlings AB startad 1870 av ”brännvinskungen” L.O. Smith som skapade renat finkelfritt brännvin (det här var en tid när medelinvånaren drack 2 liter skadlig finkelsprit / vecka). Smith var kraftigt motarbetad och förvisades utanför Stockholms gränser, därför skedde produktionen på Reimersholme som då låg utanför “stan”. Trots motståndet revolutionerade hans företag hela spritsverige och tog över med hjälp av smarta kampanjer och kuppar. Här i vårt kvarter uppfanns renat brännvin, Reymersholms Snaps och Absolut Vodka.